Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Norlandia Valle Gård friluftsbarnehage -med livslang lyst til lek og læring, inne og ute!

Kort fortalt

Norlandia Valle Gård er en Friluftsbarnehage i Lindesnes kommune, med 29 ansatte og 64 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Troll

1-2 år

Tusse

1-2 år

Vettene

3-6 år

Alvene

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Valle Gård ?

Vi er et inkluderende fellesskap, og vi som jobber her er trygge, engasjerte og empatiske ansatte. Vi legger til rette for omsorg, lek, læring og danning i trygge og utfordrende omgivelser. Vi legger spesielt vekt på friluft og utendørsaktiviteter, inkludert turer, måltider og bærekraftige praksiser.

Vi ser hvert barn som unikt, og vi lytter, støtter og veileder der det er behov. Det er viktig for oss at barna får medvirke i hverdagslige gjøremål slik at de kjenner seg som en viktig del av fellesskapet.

Like viktig er det at de lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen med alt som lever i den.

På uteområdet vårt har vi egen grillhytte, bakstehuset og en kjøkkenhage hvor barna kan følge hele prosessen fra jord til bord. 

Noe av det vi liker best

  • Kalvehagen: Vår egen naturlekeplass
  • Trygge, engasjerte og empatiske ansatte
  • Stor tomt med mye boltreplass for de små
  • Naturskjønne omgivelser og et nærmiljø som vi bruker aktivt til alle årstider
  • Egen grillhytte, bakstehus, drivhus og kjøkkenhage på uteområdet vårt

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming